Regulamin

Regulamin

  1. W siłowni – studiu fitness GalaxyGym mogą przebywać osoby, które ukończyły 18 lat, oraz osoby, które przedłożą pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na uczęszczanie do Galaxygym podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna, posiadające ważny karnet lub bilet jednorazowego wejścia.
  2. Nowe osoby zobowiązane są do wykupienia członkostwa i wyrobienia karnetu. Członkostwo wygasa po upływie 30 dni od daty kiedy karnet straci ważność.
  3. Karnety są ważne przez miesiąc od dnia ich zakupu a następne są kontynuacją bez przerwy niezależnie kiedy nastąpiła płatność. Nieobecność , po upływie ważności karnetu, dłuższa niż 14 dni upoważnia użytkownika do przesunięcia terminu ważności następnego karnetu o okres nieobecności. Przesunięcie końca ważności ważnego karnetu może nastąpić tylko i wyłącznie po zgłoszeniu nieobecności dłuższej niż 7 dni, przed jej rozpoczęciem i na okres nie dłuższy niż 30 dni.
  4. Osoby chcące skorzystać z zajęć fitness zobowiązane są do każdorazowego odebrania odpowiedniej opaski w recepcji siłowni. Bez okazania instruktorowi ważnej opaski nie będzie możliwości pozostania na zajęciach.
  5. Osoby przebywające w GalaxyGym zobowiązane są do posiadania stroju i obuwia zamiennego oraz do przestrzegania kultury zachowania i czystości, jak i do używania osobistych ręczników.
  6. Ćwiczące osoby mogą korzystać ze sprzętu sportowego tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
  7. Zabrania się wynoszenia sprzętu sportowego i kluczyków do szafek poza obiekt.
  8. Obowiązkowe jest odłożenie sprzętu na jego miejsce i zdjęcie obciążenia ze sztang.
  9. Zabrania się rzucania sprzętem i rzucania sprzętu na podłogę.
  10. Zabrania się przebywania w obiekcie osobom nietrzeźwym.
  11. Zabrania się palenia tytoniu i spożywania alkoholu w obiekcie i jego pobliżu.
  12. Każdy z uczestników ćwiczeń zobowiązany jest do oświadczenia, że przeprowadził badania lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania ćwiczeń.
  13. Właściciel obiektu i instruktorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione na salach do ćwiczeń oraz szatniach.
  14. Rzeczy wartościowe można pozostawić w depozycie u obsługi siłowni.
  15. Właściciel obiektu i instruktorzy nie odpowiadają za ewentualne kontuzje i powstałe urazy.

Kupienie karnetu lub biletu jednorazowego wejścia jest równoznaczne z zaakceptowaniem obowiązującego regulaminu.

Właścicielem GalaxyGym jest firma Bea-Med Beata Czarra.